Fortbildning

Musimera erbjuder workshops och föreläsningar om musikens kraft och möjligheter som pedagogiskt redskap. Dessa kan skräddarsys utifrån önskemål, vara generella/övergripande eller innehålla mer konkreta pedagogiska och musikaliska tips och idéer.

Prisuppgift kan först lämnas när uppdraget är specificerat.

Företaget innehar F-skatt