Kalendarie

8/3
Berättar om ”Man kan sjunga” på SPSM:s Teach Meet i Stockholm.
För mer info klicka på länken.

13/11
Deltar i Skolportens konferens för grundsärskolan och gymnasiesärskolan och föreläser om ”Musikens kraft som pedagogiskt redskap”.
För mer info klicka på länken.

 

Annonser