Kalendarie

13/11 2018
Deltar i Skolportens konferens för grundsärskolan och gymnasiesärskolan och föreläser om ”Musikens kraft som pedagogiskt redskap”.
För mer info klicka på länken.

8/3 2018
Berättar om ”Man kan sjunga” på SPSM:s Teach Meet i Stockholm.
För mer info klicka på länken.