Man kan sjunga på många olika sätt

Beställes via Isaberg förlag
samt flera andra återförsäljare.

Skärmavbild 2016-01-01 kl. 14.14.00

Om du med musikens hjälp vill inspirera barn att lära är detta material något för dig.

”Man kan sjunga på många olika sätt” är mycket mer än en samling sånger. I detta läromedel utgår jag ifrån att det finns några komponenter i musik som tillsammans kan bidra till att skapa en mycket fruktsam lärandemiljö:

Musik
skapar gemenskap,
stimulerar till rörelse,
är en stor hjälp för memorering,
möjliggör lustfylld upprepning,
ger starka sinnesupplevelser
och framför allt, tillför mycket glädje.

Jag älskar musik och under alla år som pedagog har jag upplevt musikens styrka som redskap i undervisningen. I det syftet har det efter hand vuxit fram ett ganska stort antal sånger med fokus på att träna förmågor, eller inhämta kunskaper inom många skiftande områden. Nu har jag samlat 16 av mina sånger i ett musikläromedel, ”Man kan sjunga på många olika sätt”. Boken är tänkt som en inspirationskälla för hur musik kan bli ett kraftfullt pedagogiskt redskap i vardagen.

Materialet tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i kursplanen för grundsärskolan med inriktning träningsskola, men kan med fördel även användas i förskola, grundskolans och grundsärskolans tidigare år, barnrytmik, kulturskola, eller i vilken annan situation som helst som inbegriper barn och lärande.

/Lisa Medin


Materialet inneh
åller:

  • 16 sånger med noter och ackordsanalys
  • Exempel på kompetenser och kunskapsområden som kan tränas genom sångerna
  • Beskrivningar av hur man kan arbeta med de olika sångerna utifrån varierande fokus
  • CD där sångerna finns inspelade med och utan sång för att möjliggöra både musiklyssnande och aktivt arbete med materialet.
  • Illustrationer av Anna Medin

”Man kan sjunga på många olika sätt” ges ut av Isaberg Förlag.

Dessutom har vi tagit fram en app med musiken till materialet. Appens har två syften:
1. Underlätta pedagogiskt arbete med materialet
2. Ge barnen själva möjlighet att välja musik med hjälp av bildstöd

 

Finns att köpa på App Store och på Google Play.


CD-information

CD:n är inspelad som ett komplement till boken och säljs endast tillsammans med denna. Trots det kan den avnjutas som ren musiklyssning. För dig som uppskattar att kunna komma nära en barngrupp när du musicerar, och slippa hantera ett kompinstrument, är dock CD:n ett mycket bra hjälpmedel. Med hjälp av en fantastisk producent och mycket duktiga instrumentalister och sångare tycker jag att vi har lyckats skapa en CD som både är något att njuta av och kan bli en stor hjälp i det pedagogiska arbetet med materialet. Jag hoppas att fler än jag ska uppleva det så.

Sångare:
Lisa Medin
Siri Gruvberger
Yrla Cegrell
Loke Cegrell
Lydia Medin
Peter Bohlin

Instrumentalister:
Peter Bohlin, gitarrer & percussion
Erland Sjunnesson, keyboard
Bo Håkansson, trummor
Anders Lorentzi, elbas
Ferdinand Medin, trummor
Jonas Medin, elbas

Text och musik: Lisa Medin
Illustratör: Anna Medin
Producent: Peter Bohlin
Inspelning, mix, mastering: Peter Bohlin
Bohlins Musikproduktion
2015, Bjärred